Jurewicz Agnieszka

Agnieszka Jurewicz – 47 lat, dwoje dzieci, wykształcenie wyższe. Od 23 lat związana z elbląską oświatą. Jest autorką innowacji, programów i projektów. Działa charytatywnie i społecznie. Prowadzi szkolenia i warsztaty. Jest ekspertem z listy MEN, przewodniczącą zespołu egzaminatorów egzaminu maturalnego oraz arbitrem maturalnym CKE. Od 2009 pełni funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu. Zarządzane przez nią II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka i Gimnazjum nr 3 to wiodące szkoły w Elblągu, w województwie i  w kraju. Otrzymała wyróżnienie Warmińsko – Mazurskiej Nagrody Jakości w kategorii placówki oświatowe. Za osiągnięcia zawodowe i społeczne wielokrotnie nagradzana, w tym Nagrodą Prezydenta za Zasługi dla Elbląga w kategorii działalność oświatowa.

W Radzie Miasta zamierza wykorzystać wiedzę i umiejętności uzyskane w pracy zawodowej i społecznej. Szczególnie chętnie podejmie się realizacji zadań związanych z oświatą, kulturą, opieką społeczną oraz poprawą infrastruktury i estetyzacją Elbląga. Będzie inicjować i wspierać projekty:

– darmowych żłobków;

– wzmocnienia systemu opieki nad osobami chorymi i starszymi;

– poprawy infrastruktury i estetyzacji miasta;

– wyrównywania szans w dostępie do dobrej edukacji;

– poprawy jakości kształcenia, wychowania, bezpieczeństwa w dobrze wyposażanej szkole z bogatym programem zajęć pozalekcyjnych