Owczarek Alina

Nazywam się Alina Owczarek. Mam 43 lata.  Jestem pielęgniarką, matką trójki dzieci i żoną lekarza. Posiadam licencjat w dziedzinie pielęgniarstwa, obecnie na drugim roku studiów magisterskich, oraz w trakcie specjalizacji zawodowej z pielęgniarstwa internistycznego. Przez całe swoje życie chciałam pomagać innym, słabszym, potrzebującym, cierpiącym… Właśnie dlatego wybrałam ten zawód, by móc się realizować. Współczucie dla innych oraz wrażliwość nie opuszczają mnie żadnego dnia. Zawsze jestem gotowa do poświęceń.

Do tej pory pracowałam na oddziale noworodkowym oraz anestezjologii i intensywnej terapii. Aktualnie pracuję w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu, kierując pracą przychodni specjalistycznej. Wykorzystując swoje cechy charakteru oraz doświadczenie chciałabym przyczynić się do poprawy dostępu do usług medycznych, gdyż obecnie jest to ogromny problem. Jako osoba ze środowiska medycznego wiem jak można to rozwiązać i zamierzam głośno o tym mówić.

Swoją dużą energię oraz potencjał chciałabym przenieść na rzecz mieszkańców  miasta i okolic aktywizując ich do prozdrowotnego stylu życia. Pragnę zadbać o profilaktykę zdrowotną, nakłaniając między innymi na inwestycje w ścieżki rowerowe i piesze na obrzeżach miasta. Wypożyczalnie rowerów w całym Elblągu mogłyby zwiększyć aktywność   wszystkich mieszkańców i umożliwić zdrowe spędzanie czasu wolnego. Jako mieszkanka północno-zachodniej części Elbląga chciałabym zwrócić uwagę na problem związany z bliskością wysypiska śmieci i zająć się poprawą sytuacji. Nie interesuje mnie polityka. Interesują mnie ludzkie problemy i poprawa jakości życia w naszym mieście.