Bogusław Milusz

Bogusław Milusz

Nota biograficzna

  • imię i nazwisko: Bogusław Milusz
  • rodzina: żona Izabela , córka Natalia uczennica liceum
  • wiek : 47 lat
  • wykształcenie: wyższe magisterskie AWF Gdańsk- mgr wychowania fizycznego, trener II klasy koszykówki,

–  ukończone podyplomowe studia z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, profilaktyki społecznej i resocjalizacji, informatyki.

  • działalność zawodowa: nauczyciel, wychowawca, trener koszykówki zespołów młodzieżowych w SP 11 Elbląg i MKS Truso Elbląg, dyrektor szkoły. Obecnie jestem dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 11 w Elblągu, szkoły z klasami sportowymi- koszykówka, szkoły przyjaznej dla uczniów.
  • działalność publiczna: praca w stowarzyszeniach na rzecz sportu młodzieżowego w Elblągu, kadencja radnego 2006-2010, wiceprezydenta miasta Elbląga 2014-2016,
  • program:

-dalsze wykorzystanie środków unijnych dla rozwoju naszego miasta

-wspieranie projektu termomodernizacji SP 11 Elbląg,

-darmowe żłobki dla dzieci,

– dalsza odbudowa szkolnictwa zawodowego w Elblągu- otwieranie kierunków kształcenia zgodnych z potrzebami lokalnych przedsiębiorców, rynku i gospodarki,

-niwelowanie skutków panującego niżu demograficznego –dalsza racjonalna reorganizacja sieci szkół elbląskich, wdrażanie programów kreatywnych szkół- nastawienie na rozwój ucznia, wdrożenie programów profilaktycznych i terapeutycznych by szkoły były bezpieczne, wolne od zagrożeń i patologii społecznej, posiadały szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych- finansowanych ze środków unijnych.

– wspieranie inicjatyw „zbliżających” Elbląg do morza

 

Kochani dziś musimy wspierać Nasze Miasto.

Liczę na Wasz głos

Elbląg to TY !!