Iwona Mikulska

Iwona Mikulska, 43 lata. Z Elblągiem oraz osiedlem Zawada jestem związana od 37 lat. Tu się wychowałam, mieszkam i pracuję. Staram się być aktywną mieszkanką: współpracuję z działającymi na rzecz społeczności lokalnej stowarzyszeniami oraz SM Zakrzewo. Z wykształcenia jestem nauczycielką, ukończyłam studia magisterskie na  Uniwersytecie Gdańskim, studia podyplomowe z matematyki, terapii pedagogicznej, oraz zarządzania środkami z funduszy europejskich. Od początku swojej pracy zawodowej związana jestem z elbląską oświatą, w latach 1997-2007 pracowałam w Szkole Podstawowej nr 19, a od 2007 przez pięcioletnią kadencję pełniłam funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18. W 2013 roku pracowałam na stanowisku dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu, a od 2015r jako wicedyrektor w Zespole Szkół nr 3. Obecnie powtórnie jestem dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 18 w Elblągu. Praca z dziećmi i młodzieżą oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym jest moją pasją i ogromnym wyzwaniem, dzięki którym stale się doskonalę i rozwijam.

Szanowni Wyborcy!

W Radzie Miejskiej chciałabym zająć się oświatą i sprawami społecznymi. Będę starała się być głosem i reprezentantem Okręgu 1 we wszystkich sprawach mieszkańców. Zamierzam zabiegać m,in. o budowę ścieżki ul. Płk. Dąbka (od Węgrowskiej do Piłsudskiego), termomodernizację SP nr 9, budowę hali sportowej przy SP nr 18.

Gwarantuję uczciwą i rzetelną pracę, a moja determinacja i skuteczność w działaniu przyczynią się do podniesienia jakości życia mieszkańców.

Liczę na Państwa i głosy i z góry za wszystkie dziękuję.