Fantastyczni ludzie, niezwykle zaangażowani w życie miasta, autorytety, specjaliści w swoich dziedzinach popierają moją kandydaturę w wyborach na Prezydenta Miasta.

Na czele Honorowego Komitetu Poparcia mojej kandydatury na ten urząd stanął Roman Korzeniowski – długoletni dyrektor Browaru w Elblągu – osoba niezwykle zasłużona dla rozwoju zarówno zakładu, którym kierował, jak i całego miasta. Komitet, który tworzy prawie dwadzieścia osób to przedstawiciele różnych środowisk, w tym – świata polityki, samorządu, związków zawodowych, przedsiębiorców, organizacji społecznych, edukacji i sportu. Bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie i zaufanie, którym mnie obdarzyli rekomendując moją osobę.

Honorowy Komitet Poparcia:
1. Roman Korzeniowski – Przewodniczący Komitetu, były dyrektor Browaru
2. Agnieszka Banaś, trener sekcji kajakarskiej ZKS Olimpia Elbląg
3. Tadeusz Chmielewski były wiceprezydent Elbląga, działacz solidarnościowy
4. Regina Cysarz – Przewodnicząca OPZZ
5. Witold Gintowt – Dziewałtowski, były Prezydent Elbląga, były poseł i senator RP
6. Jadwiga Hryniewicz – wicedyrektor ODN, prezes stowarzyszenia polsko – francuskiego
7. Danuta Janczuk – Przewodnicząca Ligi Kobiet Polskich
8. Ryszard Kalinowski – działacz solidarnościowy, przedsiębiorca
9. Jerzy Kuczyński – redaktor sportowy
10. Janusz Nowak – wiceprezydent, wieloletni samorządowiec, szef miejskich struktur SLD
11. Paweł Olechnowicz – były prezes ABB Zamech, Alstom i Grupy Lotos
12. Gerard Przybylski – Prezes ZNP w Elblągu
13. Florian Romanowski Prezes OPEGIEKA
14. Hanna Skrobotun – Prezes Elbląskiego Klastra Turystycznego
15. Cezary Terech – Prezes powiatowego Zarządu PSL
16. Mariola Turek – Stępień – lekarz geriatra, ordynator Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Szpitala Miejskiego