Urbaniak Krystyna

Krystyna Urbaniak miejsce zamieszkania Elbląg.

Rok urodzenia 1957. Jestem rodowitą Elblążanką. Bezpartyjna, ambitna, rzetelna, lojalna.

Urodziłam się i wychowałam w rodzinie robotniczej. Mam troje rodzeństwa. Dzięki wielkiemu uporowi, ciężkiej pracy, wielu wyrzeczeń i mądrości rodziców każdy z nas uzyskał porządne wykształcenie. Mama powtarzała nam ….. uczcie się dzieci…. Uczyliśmy się i to dobrze.

Na bazie Technikum Chemicznego w Starogardzie Gdańskim podjęłam studia stacjonarne w ówczesnej Akademii Rolniczo – Technicznej ( obecnie Uniwersytet Warmińsko – Mazurski ) na kierunku technicznym. Pracę podjęłam zaraz po studiach i mimo kryzysów, transformacji gospodarki i wielu obiektywnych trudności ( okres wysokiego bezrobocia) aktywna zawodowo byłam zawsze. W roku 1991 podjęłam pracę w Urzędzie Wojewódzkim w Elblągu w wydziale realizującym zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Codzienna współpraca z samorządami województwa każdego szczebla, jednostkami organizacyjnymi i różnymi instytucjami to ogromne doświadczenie i wiedza praktyczna, stanowiąca doskonałą bazę dla każdej osoby ubiegającej się o mandat radnego naszego miasta. W administracji publicznej pracowałam do roku 2010.

W 2002r. ukończyłam kolejne studia w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego na kierunku ekonomicznym – specjalizacja w zakresie integracji europejskiej i zarządzania nieruchomościami – następnie branżowe studia podyplomowe, praktyki zawodowe, licencja na wykonywanie zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami to solidna wiedza, na bazie której od lat prowadzę własną działalność gospodarczą.
Przez kilka lat działałam charytatywnie jako członek Lions Club w Elblągu.
Zawsze stawiam przed sobą nowe cele, do których dążę konsekwentnie i uczciwie, własną pracą, przy wsparciu rodziny i wielu przyjaciół.
Uważam, że jestem dobrym przykładem dla moich dorosłych dzieci – obserwując aktywną, pracowitą, ambitną matkę same stawiają sobie cele do których dążą z moim poparciem.
Kandydując do Rady Miasta mam ich poparcie.

Moje hobby? Moja praca jest spełnieniem marzeń. Jestem otwarta na ludzi, działalność prowadzę według jasnych, prostych i czytelnych reguł. Nawiązane z klientami biura bardzo dobre relacje pomagają budować prestiż biura i zdobywać zaufanie innych. Czasie wolny od pracy spędzam na łonie natury.

Popieram w wyborach na Prezydenta Miasta obecnego Prezydenta Witolda Wróblewskiego.
Jest człowiekiem ambitnym, otwartym na wyzwania, uczciwym, bardzo pracowitym, lojalnym i rzetelnym. Te cechy charakteru cenię najwyżej tak w życiu zawodowym jak i osobistym. Prezydent Witold Wróblewski to właściwy człowiek na właściwym miejscu.

Proszę o głos w zbliżających się wyborach samorządowych 2018r.
Zyskując Państwa poparcie, chciałabym pracować w Komisji Gospodarki Miasta i/lub Komisji Polityki Regionalnej i Promocji Miasta.
Szczególną troską należy objąć te obszary naszej samorządowej władzy, które zatrzymają w mieście ludzi młodych, ambitnych, pracowitych. Elbląg to nasza mała Ojczyzna i musimy jej zapewnić rozwój i stabilność. Musimy pracować razem, bez względu na polityczny mandat i poparcie jakiejkolwiek partii. Nie mam takiego zaplecza i uważam, że z tego powodu jestem bardziej wiarygodnym kandydatem – jestem gotowa współpracować z każdym, ponad podziałami.

ZAPRASZAM DO URN WYBORCZYCH W DNIU 21 października 2018r. PAŃSTWA GŁOS MOŻE BYĆ DECYDUJĄCYM O WYNIKU WYBORÓW. ZAGŁOSUJCIE PAŃSTWO NA LUDZI SPRAWDZONYCH W DZIAŁANIU.