Burkhardt Marek

MAREK BURKHARDT 62 lata, żona Beata, córka Karolina /34 lata/ i Agata /21 lat/;wszyscy jesteśmy związani z Elblągiem, gdzie się urodziliśmy, wykształciliśmy i realizujemy zawodowo.

Wykształcenie: wyższe magisterskie, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Studia podyplomowe – trener II klasy łyżwiarstwa szybkiego, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Warszawie. Podyplomowe studia Organizacji i Zarządzania Oświatą, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie. Nauczyciel dyplomowany.

Działalność zawodowa: w latach 1981-2007 nauczyciel, kierownik internatu, dyrektor w rewalidacyjnych placówkach szkolno-wychowawczych. W latach 2003-2011 pracownik administracji samorządowej.

Działalność publiczna: działacz sportowy w Miejskim Młodzieżowym Klubie Sportowym Concordia Elbląg; członek stowarzyszenia Tacy Sami działającego na rzecz osób niepełnosprawnych; społeczny kurator sądowy. Od 29 sierpnia 2013 roku – radny Rady Miejskiej w Elblągu, reprezentujący Komitet Wyborczy Wyborców Witolda Wróblewskiego. Członek dwóch komisji stałych:

– Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,

– Finansowo-Budżetowej

oraz 6-ciu doraźnych zespołów i komisji roboczych.

Z racji posiadanego doświadczenia zawodowego, w swoich działaniach pragnę zająć się poprawą sytuacji w elbląskiej oświacie i sporcie. Będę dążył do stworzenia racjonalnego systemu sportu szkolnego, który będzie podstawą i zabezpieczeniem dla priorytetowych dyscyplin sportu w naszym mieście. Pragnę, aby młodzi elblążanie mogli w ciekawy i bezpieczny sposób, aktywnie spędzać swój czas wolny. Jednocześnie będę wspierał wszelkie działania zmierzające do zwiększenia ilości miejsc pracy w Elblągu.

Liczę na Wasz głos. Jestem przekonany, że nie zawiodę Waszego zaufania.