Piotr Derlukiewicz

Piotr Derlukiewicz. Mam 55 lat, urodziłem i wychowałem się w Elblągu, jestem absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego i filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Byłem polonistą w elbląskich szkołach (SP12, SP25, II LO, III LO), a gdy przyszła wolna Polska, zostałem dziennikarzem i redaktorem – przez wiele lat „Gazety Wyborczej”, potem elbląskiego „portEL-u”. Od 30 lat jestem więc zaangażowany w sprawy naszego miasta, napisałem setki artykułów na temat gospodarki, polityki, kultury i oświaty Elbląga, od 1990 r. uczestniczyłem i relacjonowałem większość posiedzeń elbląskiej Rady Miejskiej, a w obecnej kadencji  dzięki Państwa zaufaniu miałem zaszczyt pełnić obowiązki radnego RM.

Moja żona, Marlena jest polonistką, autorką programów nauczania i popularnych podręczników do języka polskiego „Słowa na start”, pracuje w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Syn Marcin mieszka w Warszawie i pracuje w Agorze SA. Córka Marta jest antropologiem kultury, od niedawna szczęśliwą żoną Piotra, pracuje w CSE „Światowid”, gdzie tworzy i realizuje projekty, m.in. zwiększające szanse  edukacyjne dzieci i młodzieży.

W mijającej kadencji udało nam się zrealizować wiele przedsięwzięć poprawiających komfort życia elblążan, choćby wiadukt na Zatorze. W kadencji nadchodzącej wyzwań dla elbląskiego samorządu jest równie wiele, jeśli nie więcej. Według mnie jednym z ważniejszych jest budowa zbiornika retencyjnego na Kumieli, który skutecznie ochroni newralgiczne rejony miasta przed powodzią.