Jestem adwokatem, pozostaję członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, a moją kancelarię adwokacką prowadzę w Elblągu. Dzięki pracy zawodowej codziennie stykam się z mieszkańcami Elbląga, ich problemami i potrzebami. Nie rzadko rozmawiam z nimi o oczekiwaniach wobec otoczenia, w którym mieszkają, stąd jestem w stanie wyjść im naprzeciw.

Z zamiłowaniem zajmuję się żeglarstwem. Od wielu lat udzielam wsparcia prawnego elbląskiej organizacji pożytku publicznego Jachtklub Elbląg, którego jestem v-ce komandorem. Swoją funkcję pełnię społecznie. W minionym roku, jako v-ce prezes Elbląskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego otrzymałem wyróżnienie marszałka województwa za promowanie żeglarstwa na Zalewie Wiślanym.

Rozwijające się miasto potrzebuje płynnej komunikacji, samochodowej, potrzebnej do pracy i rowerowej, niezbędnej do odpoczynku i utrzymania dobrej formy.

Popierając takie oczekiwania społeczne widzę konieczność budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Królewieckiej z Kościuszki, jak też odnowy nawierzchni kluczowych ulic, w tym odcinka Fromborskiej i Królewieckiej. Na nowe życie zasługuje ul. Jelenia Dolina. W zakresie poprawy bezpieczeństwa należy wybudować ciąg pieszo-rowerowy przy ulicy Królewieckiej. Konieczne jest też przedłużenie ścieżki rowerowej wiodącej z Krasnego Lasu, której dalszy ciąg trzeba poprowadzić odcinkiem ul. Fromborskiej przez Kościuszki do ronda przy Agrykola.