Wojciechowski Henryk

  1. Imię i nazwisko : Henryk Wojciechowski
  2.  Żonaty
  3.  Wykształcenie : wyższe
  4.  Działalność zawodowa : prezes S.M.” Parkowa” w Elblągu
  5.  Działalność publiczna :

–  członek Zarządu Elbląskiego Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej

„LAZARUS” w Elblągu

  1. Program : działania mające na celu poprawę codziennych warunków życia społeczności lokalnej m. in. w zakresie:
  • pomocy społecznej: rodzinom w trudnej sytuacji materialnej, starszym, niepełnosprawnym,  większa  dostępność do przedszkoli, mieszkania czynszowe
  • bezpieczeństwa ( Straż Miejska – więcej profilaktyki, mniej kar,
  • sport i rekreacja, (większa  dostępność dla obywateli do  boisk i hal sportowych)