Jankowska Katarzyna

Katarzyna Jankowska – pedagog, nauczyciel informatyki, wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 15 w Elblągu, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, audytor zintegrowanych systemów zarządzania jakością w oświacie. Posiada uprawnienia mediatora sądowego w sprawach cywilnych, karnych i nieletnich. Interesuje Ją psychologia edukacji, interpersonalna, prawo oświatowe. Brała udział w Ogólnopolskim Programie upowszechniania Praw Uczniów i Nauczycieli Aby szkoła była przyjazna dla wszystkich! Autorka projektów edukacyjnych oraz szkoleń dla nauczycieli. Inicjator sukcesów elbląskich uczniów w zakresie ochrony danych osobowych. Wyróżniona nagrodami Prezydenta Miasta Elbląga, Ministra Edukacji Narodowej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, srebrnym medalem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, złotą odznaką ZNP.

Działalność w Samorządzie skupiałaby się wokół:

  • podnoszenia standardów kształcenia w szkołach (nowoczesność metod kształcenia i wyposażenia)
  • tworzenia programów wsparcia sprzyjających kształtowaniu zdolności uczniów i ich rozwoju społecznego
  • wprowadzeniu instytucji Miejskiego (Elbląskiego) Rzecznika Praw Dziecka (Ucznia)
  • stworzeniu Elbląskiego Centrum Wsparcia (bank informacji na temat tego, gdzie i jaką pomoc można uzyskać – szczególnie dla najmłodszych i najstarszych mieszkańców miasta) w ramach projektu Elbląg przyjazny Mieszkańcom.