Puźmirowska Lucyna

Lucyna Puźmirowska. Jestem rodowitą Elblążanką, z wykształcenia nauczycielką, ukończyłam Uniwersytet Gdański. Obecnie pracuję w Zespole Szkół Zawodowych nr1, gdzie uczę historii, a jednocześnie pełnię funkcję wicedyrektora.

Od lat aktywnie współpracuję z elbląskim środowiskiem kombatanckim, przede wszystkim ze Związkiem Sybiraków oraz Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Za swoją działalność uhonorowana zostałam przez Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Medalem Pro Patria oraz przez Związek Sybiraków – Honorową Odznaką Sybiraka. Jeśli uzyskam Państwa poparcie w wyborach do Rady Miasta zdobędę nowe możliwości propagowania współpracy z kombatantami i działań na rzecz seniorów.

Każdy człowiek, bez względu na wiek, potrzebuje czuć się potrzebnym. Każdy senior ma wynikającą z życiowego doświadczenia ogromną wiedzę lub umiejętności, które warto przekazywać młodym. Moim celem jest realizacja hasła „Elbląg miastem wszystkich pokoleń”. Rozumiem przez to aktywizowanie osób starszych, często samotnych, integrację międzypokoleniową z młodzieżą szkolną, działania na rzecz równości i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Wiem, iż realizacja idei współpracy seniorów z młodymi Elblążanami pozwoli budować relacje oparte na tolerancji, wzajemnym szacunku i zrozumieniu, co przełoży się na poprawę jakości życia osób starszych. Liczę na Państwa głos.